Trung Tâm Sửa Chữa Bảo Hành Điện Thoại Di Động

sửa chữa điện thoại

thay màn hình mặt kính cảm ứng

unlock mở mạng

process

Dịch vụ sửa chữa

 • THAY MÀN HÌNH HTC ONE M9S

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG HTC ONE M9S

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • THAY MÀN HÌNH HTC ONE M8 MINI

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8 Mini

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Thay mặt kính, cảm ứng Oppo R2001(YO YO)

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Thay mặt kính, cảm ứng Oppo T29

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Thay mặt kính, cảm ứng Oppo U710b

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Thay màn hình Oppo Yoyo R2001

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết  Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.  Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.  Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.  Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.  Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.  Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường. Quà tặng chương trình khuyến mãi  Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.  Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.  Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.  Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

Dịch vụ unlock

 • Unlock, mở mạng Samsung Galaxy S6

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, Mở mạng Samsung Galaxy S6 Edge

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, Mở mạng Samsung Galaxy S6 Edge Plus

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, Mở mạng Samsung Galaxy S5

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, mở mạng Samsung Galaxy S4

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Note 4

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, mở mạng Samsung Galaxy S3

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

 • Unlock, mở mạng Samsung Galaxy Note 2

  Lợi ích Thành Trung Mobile cam kết

   Thời gian sửa chữa, thay thế, mở mạng nhanh chóng.

   Linh kiện sản phẩm chính hãng, có logo từ nhà sản xuất.

   Được quyền kí tên lên toàn bộ linh kiện điện thoại.

   Sửa chữa, thay thế, mở mạng trực tiếp tại Trung Tâm.
   Thời gian bảo hành nhiều gói đa dạng từ 1 ->12 tháng.

   Giá cả, chi phí mọi dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường.

  Quà tặng chương trình khuyến mãi

   Vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí khi thay thế sửa chữa.

   Khuyến mãi dán màn hình 50.000 VNĐ.

   Tặng Giftcard giảm giá 100.000 VNĐ.

   Xem thêm chương trình sự kiện khuyến mãi tại đây.

Khách Hàng Đánh Giá

Trước đây khi đi sửa chữa điện thoại ở Sài Gòn mình thấy rất lo lắng, chiếc máy là tài sản khá lớn với mình. Sau 1 lần bị vỡ màn hình iPhone 5S và tới đây, được trung tâm xử lý. Gần 1 năm tới giờ máy vẫn sử dụng tốt, thái độ các anh chị rất nhiệt tình, Mình rất hài lòng và sẽ quay trở lại đây. Rất cảm ơn Thành Trung.

Anh: Nguyễn Minh HiệpKhách hàng - Công việc Freelancer

Bạn bè là người giới thiệu mình tới đây bởi vậy mình thấy rất yên tâm, cảm nhận đầu tiên là cửa hàng rất đẹp, nhân viên ăn mặc và trao đổi với khách hàng rất lịch sự. Mình dùng Lumia 720, máy đã mang đi vài nơi nhưng họ không sửa được, phải tới khi qua Thành Trung Mobile thì vấn đề mới được giải quyết.

Chị: Trang PhạmKhách hàng - Sinh viên Tôn Đức Thắng

cartier replica